lesni ped - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

lesni ped

Akce školy
 


Lesní pedagogika


    Novinkou v letošním týdnu ke Dni Země byla Lesní pedagogika. Akce, kdy odbornice z Magistrátu města Zlína
paní Gajdůšková a paní Pospíšilová si pro naše děti připravily výukové programy o lese přímo v lese nad školou. Děti jsme rozdělili do dvou skupin podle věku. Každý program byl v rozsahu dvou vyučovacích hodin a vlastně se nám ani končit nechtělo. Učení přímo v přírodě je podnětné, příjemné a běží neskutečně rychle. Všechny informace jsme si mohli ověřit přímo v terénu. Mluvilo se o lese, stromech a jejich druzích, jeho obyvatelích, zkoumali jsme škůdce lesa lýkožrouta - pod zvětšovacím sklem, hráli jsme hry s jazykovými dovednostmi /tvoření slov na dané písmeno, skládání vět/, zapojovaly se i naše výtvarné dovednosti a umění spolupracovat. Víme už, že i spadané stromy mají za jistých okolností pro les význam. Děti se pohybovaly při plnění jednotlivých úkolů lesním terénem a les na ně působil jako celek. Dozvěděli jsme se mnoho nového. V závěru proběhla také smyslová hra, kdy se ti odvážní vyzuli a scházeli jsme dolů lesem bosky. Byl to neuvěřitelný zážitek. Jsme spojeni s naší Zemí podobně jako matka se svým dítětem. S velkou vděčností jsme se rozloučili s lektorkami i lesem, ale do toho se jistě brzy vrátíme. Jako malé poděkování předáme paní Gajdůškové krásný keramický strom z naší dílny. Věřím, že toto setkání nebylo poslední.

                                                                         Mgr. Jindřiška Hradilová
                                                                            /koordinátor EVVO/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky