med - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

med

Akce školy
 


Medové povídání

Ve čtvrtek 7. března navštívily naši třídu pracovnice DDM Astra a povídaly si s námi o hmyzu. Nebylo to vyprávění jen o včelách, ale i o vosách, o sršních a o čmelácích. Některé věci jsme věděli už z dřívější doby a z našich osobních zkušeností. Přesto jsme se dozvěděli o životě hmyzu spoustu nových věcí a zajímavostí.
Teď už víme, že včela má pět očí, dvě velké, těmi vidí do dálky a tři malé, kterými vidí do blízka. Za 24 hodin naklade matka včely medonosné až dva tisíce vajíček. Matka žije 3
4 roky. Největším přínosem včel je opylení rostlin.  A protože je v současné době včel málo, pomáhají jim i čmeláci. Produkt včel med, pomáhal při léčení už ve starověkém Egyptě.
Zahráli jsme si i několik pohybových her, zasoutěžili jsme si, ochutnali jsme med samotný i v čaji. Na závěr naší besedy jsme si nakreslili včelu i s květinou.

         Mgr. Michaela Prčíková
        třída P IV (5.,7.)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky