Pronájem - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Pronájem

 


Nabídka pronájmů školních prostor


V rámci vedlejší činnosti nabízí Základní škola Zlín, Mostní  pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám pro komerční využití (konference, semináře, školení, vzdělávací akce, výuku, kroužky, kurzy, schůze, sportovní akce, rodinné nebo firemní oslavy, významné pracovní schůzky s pohoštěním apod.).

Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny v odpoledních a případně večerních hodinách.
Poslední pronájem končí ve 20.00 hod.
Na základě domluvy lze však využívat školní budovu i ve dnech volna.

Veškeré pronájmy probíhají na základě platných smluv, které uzavírá Základní škola Zlín, Mostní, zast. Mgr. Věrou Kundratovou, ředitelkou školy s nájemcem. Ceny jsou smluvní, záleží na době trvání a na termínu pronájmu.

K pronájmu v naší škole můžete využít:
Učebny a odborné dílny, které lze pronajímat zpravidla po ukončení školního vyučování.


Školní jídelnu, která je pronajímána během školního roku jednorázově. Nájemce uhradí náklady na užívání prostor a případnou odměnu pro pracovníka ŠJ.
Prostory je možno užívat pouze za přítomnosti pracovníka školy.


Sportovní zařízení, které škola pronajímá v pracovních dnech na dobu nejdéle jednoho školního roku, venkovní hřiště v podzimním a jarním období. Po dohodě s vedením školy je možný pronájem sportovních zařízení o víkendu nebo v průběhu hlavních prázdnin.
K tělocvičně náleží šatna.
Priority pronájmu prostor v naší škole:

  • Škola je dopravně snadno dostupná (2. zastávka trolejbusu č. 4 od Obchodního domu PRIOR, směr Podhoří) v centru Zlína.

  • Vybavená bezbariérovým přístupem do školní jídelny.

  • Zcela nově a moderně zrekonstruovány prostory školní kuchyně, školní jídelny, keramické dílny.

  • WIFI připojení v celé budově školy

  • Ve školní jídelně možnost připojení k internetu + použití projekčního plátna a dataprojektoru.

  • Klidné a příjemné prostředí v blízkosti lesa.

  • Vstřícné a rychlé jednání.

  • V případě dlouhodobější spolupráce je možnost domluvit individuální sazby za pronájem.
Platby probíhají převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH


Bližší informace a objednávky pronájmů školních prostor přijímá pí J. Palánková, hospodářka školy
na telefonu:   734 682 391


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky