den listi - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

den listi

Akce školy
 


Den padajícího listí

     Letošní rok nás čeká sada 4 projektových dnů k jednotlivým ročním obdobím s ekologickým zaměřením. Jako první se uskutečnil v pátek 6. října Den padajícího listí. Samozřejmě věnovaný podzimu a také Dni stromů.
     Vše začalo rozhlasovou relací s informacemi o počasí na podzim, změnách v přírodě a významu stromů pro člověka a Zemi. Žákyně Čtenářského klubu Michaela Březovjáková recitovala báseň Františka Hrubína
„Podzim“. Pak už se děti se svými třídními učiteli věnovali práci na pracovních listech, omalovánkách, křížovkách a četli si v zajímavých knihách o přírodě a jejich obyvatelích. Pozornost jsme soustředili hlavně na stromy, jejich druhy, krásu a význam. Po teoretické části následovala vycházka do přírody a blízkého lesa. Sbírali jsme houby, povídali si o chování v lese a jeho ochraně. Také jsme pořídili fotografie míst a zákoutí v lese, která se nám líbila. Najdete je dole pod textem. Žáci 8. ročníku také napsali krátké úvahy na téma „Les a já“ a budou umístěny na ekologické nástěnce na dané téma. Děti k textům přidaly obrázky lesa a vyzkoušely si formátování klipartů na PC. Zajímavé práce vznikají rovněž v hodinách Výtvarné výchovy a o lese si povídají i děti ve Školní družině.
    Den se nám moc líbil, nenechali jsme se odradit chladnějším počasím a deštěm a těšíme se na následující projektový den věnovaný zimě.

                                                                     Mgr. Jindřiška Hradilová

                                                       


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky