den snehove vlocky - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

den snehove vlocky

Akce školy
 


D E N   S N Ě H O V É   V L O Č K Y


    Království paní Zimy. Sníh, led, teploty kolem nuly nebo i mrazy, hry v přírodě, zasněžený les…nelze ani vyjmenovat kolik zvláštní krásy zima má. Ne každý ji má rád, ale přesto k přírodě její proměny patří a jedno bez druhého nemůže být. I letos jsme se v cyklu dnů k jednotlivým ročním dobám vypravili do lesa nad školou a k rybníčku v Prštném a tento den, pátek 8.února, jsme nazvali Den sněhové vločky. Ráno si žáci poslechli píseň Sněhulák ze školního rozhlasu a vyslechli relaci o zimní přírodě, zvířátkách a ptácích. Také o tom, že přírodu máme chránit a chovat se ekologicky. Relaci doplnila také recitace básní s motivem zimy, recitovaly Vendulka Němcová, Terezka Krausová a Terezka Zaoralová. A měly úspěch, spolužáci jim i zatleskali. Pak už jsme vyrazili ven, krásně se prošli a užili si zimní přírodu. Chválím všechny šikovné děti, které přinesly něco dobrého na přilepšenou pro zvířátka. A chválím i všechny děti, které se umějí správně v přírodě i k sobě navzájem chovat.


                                                    Mgr. Jindřiška Hradilová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky