GDPR - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

GDPR

 


GDPR
(General Data Protection Regulation)
= Obecné nařízení o ochraně osobních údajů


Nařízení představuje nový, jednotný rámec ochrany osobních údajů a je platné od 25. května 2018.
Cílem je hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze na základě právního předpisu, nebo na základě souhlasu zákonných zástupců žáků.

Základní škola Zlín, Mostní, Mostní 2397, IČO 61716391 je základní školou Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním účelem je poskytování vzdělávání a výchovy žáků.

Základní škola Zlín, Mostní, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rámci zajišťování svých činností zejména pro tyto účely:
1. zápis k základnímu vzdělávání
2. zajištění základního vzdělávání
3. zájmové vzdělávání
4. další vzdělávání pedagogických pracovníků
5. poskytování poradenských služeb ve školách
6. zajištění školního stravování
7. výběrová řízení na zaměstnance  
8. pracovněprávní a mzdová agenda
9. evidence uchazečů o zaměstnání
10. evidence úrazů
11. ochrana majetku a osob  
12. prezentace příspěvkové organizace
13. organizace škol v přírodě, zájezdů, sportovních pobytových kurzů atd.
14. projekty, žádosti o dotace
15. vedení účetnictví příspěvkové organizace
16. smlouvy a objednávky služeb

Základní škola Zlín, Mostní nenese odpovědnost za jakékoliv záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.   

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro školu je:
Mgr. Michaela Prčíková
telefon:
734682391, e-mail:
poverenec.oou@zsp-mostni.cz


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky