Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

 


Aktuality

1.7. - 31.8.2020 - Hlavní prázdniny  

Letní provoz školy v případě potřeby:
1. - 31. 7. 2020                 -            9.00 - 12.00
1. - 16. 8. 2020                 -            9.00 - 12.00
17. - 31. 8. 2020               -            8.00 - 14.00


 
 
 
 


CENA - Super učitel super čtenář

 
 
 
 
 
 


Informace ke znovuotevření školy

Vážení rodiče,
s účinností od 1. června 2020 MŠMT povolilo dobrovolnou školní docházku do škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným, mentálním a souběžným postižením více vadami a autismem.

Od 1. června  se jedná o žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále o žáky 1. stupně ZŠ.

Od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně základních škol.

Vzhledem ke skutečnosti, že informace školám o podmínkách pro jejich otevření dorazily z MŠMT až ve čtvrtek 28. května 2020 a stále probíhají stavební úpravy tříd v budově školy, otevřeme školu přihlášeným žákům od pondělí 8.  června 2020, tedy ve chvíli, kdy bude pro zajištění provozu školy vše řádně a zodpovědně připraveno.


Účast žáků bude dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Datum a podpis Čestného prohlášení je nejpozději v den nástupu žáka do školy. Bez tohoto dokladu nebude žákovi umožněn vstup do školy.

Organizace pobytu žáků ve škole bude upravena podle počtu přihlášených žáků. Počítat je třeba se skutečností, že za stěžejní způsob vzdělávání MŠMT pokládá distanční výuku žáků na dálku, která bude v naší škole pokračovat v nastavené formě až do konce školního roku.

Ve škole se žáci budou vzdělávat do konce školního roku v neměnných skupinkách složených zřejmě ze žáků několika tříd (bude upřesněno podle počtu přihlášených žáků) pod vedením stejných pedagogických pracovníků školy. Vzhledem k možnostem školy a náročnosti při organizaci současného pobytu žáků ve škole a realizaci vzdělávání na dálku, nemůžeme pro Vaše děti přítomné ve škole garantovat výuku vedenou jejich třídní učitelkou.


Informace k organizaci výuky od 8. června 2020
Žáci 1. stupně a speciální třídy:
Od 7:45 hodin budou před budovou školy čekat  vyučující skupiny na své žáky z předem určené a neměnné samostatné skupiny. Jednotlivé skupiny se navzájem nesetkávají, netvoří velké shromáždění.
Jakmile budou ve skupině všichni přihlášení žáci, tak půjdou společně do budovy školy.
Dopolední vzdělávací blok bude probíhat od 8:00 hodin do 10:45 hodin. Potom bude následovat oběd ve školní jídelně v čase od 11.00 do 11:20 hodin.
Odpolední provoz školy po obědě bude zajištěn do 13.00 hodin.

Žáci 2. stupně:
Konání konzultačních nebo třídnických hodin bude probíhat každé pondělí a středu.
1. skupina od 8:45
10:45 hodin
2. skupina od 9:00
11:00hodin.
V uvedený čas budou čekat třídní učitelky na své žáky ve skupině, jakmile přijdou všichni přihlášení žáci, tak společně vstoupí do školy.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Podrobnější informace týkající se dalších hygienických opatření (nošení roušek, používání dezinfekce atd.) a další potřebné informace k organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech obdržíte individuálně od svých třídních učitelek.

Rodiče žáků, kteří do školy nenastoupí, mají nárok na pobírání ošetřovného do 30. 6. 2020. Pro žáky, kteří do školy nenastoupí, budou třídní učitelky do konce školního roku organizovat výuku na dálku stejným způsobem jako doposud.


Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví Vám i Vašim rodinám.

S přáním pěkných dnů Věra Kundratová, ředitelka školy

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde:
Čestné prohlášení - ZŠ.pdf


 
 

Důležitá upozornění:


Upozornění pro rodiče - žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let elektronicky

V zájmu ochrany Vás rodičů i našich zaměstnanců Vás žádáme o omezení osobního kontaktu při vyzvedávání žádostí o ošetřovné ve škole.
Kontaktujte školu telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud můžete, zasílejte žádosti, uveďte celé jméno dítěte, třídu/ročník, a datum, od kterého dne si ošetřovné u svého zaměstnavatele budete uplatňovat.
E-mailová adresa pro zasílání žádostí : skola@zsp-mostni.cz.
Vyplněnou a potvrzenou žádost zašleme obratem na Vaši e-mailovou adresu.
Pokud nemáte možnost elektronického kontaktu, nevstupujte do školní budovy bez předběžné telefonické domluvy a bez ochranných prostředků!

Po telefonické domluvě zvoňte na kancelář školy a vyčkejte. Potvrzený formulář vám bude předán.
Děkujeme za pochopení
vedení školy

Formuláře ke stažení:
§  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let (formát pdf)
§  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let (word)

 
 


Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) KE STAZENÍ ZDE

Úkoly pro žáky po dobu přerušení výuky najdete v samostatné záložce ZDE.

 
 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví o uzavření základních, středních a vysokých škol  ke stažení ZDE

Mimořádné opatření týkající se karantény občanů
Mimořádné opatření MZ ČR - dne 6. 3. 2020 - ZDE

 
 
 
 

Prázdniny:

29. a  30. 10. 2019

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020  

31. 1. 2020  

2. - 8. 3. 2020     

9. 4. 2020     

1. 7. - 31. 8. 2020  podzimní prázdniny

vánoční prázdniny  

pololetní  prázdniny  

jarní  prázdniny    

velikonoční  prázdniny    

hlavní  prázdniny  

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky