kerous - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

kerous

Akce školy
 


Projekt Den Země 2019

    Letošní realizace projektu Den Země se uskutečnila jak v oblasti teoretických znalostí a informací, tak i praktickou činností s dětmi. Tradiční rozhlasová relace tentokrát s indiánskou hudbou připomněla dětem, proč a jak se ve světě slaví Den Země a jak obrovský význam pro nás kvalita přírody a její čistota nebo alespoň usilování o ni má. Každý z nás musí změnit své chování k přírodě, přestat ji používat jako věc a brát si od ní více, než jí dáváme. Je to samozřejmě složitější problém, ale například třídění odpadů by mělo být již samozřejmostí. Žák Čtenářského klubu Jan Březovják v rozhlase přečet zajímavý příběh o dvou vlcích, bílém a černém. Symbolika tohoto příběhu je zřejmá.
    Nu a co přinesl letošní Den Země na naší školu? Projekt zahájila přednáška skvělého ornitologa a znalce netopýrů pana Evžena Tošenosvkého. Přednáška děti druhého stupně velmi zaujala a měly jedinečnou možnost setkat se s několika živými netopýry, včetně našeho nejmenšího netopýra, který v dospělosti dosahuje velikosti pouhých několik centimetrů. Vyprávění bylo poutavé a poučné, žáci měli hodně dotazů k životu těchto zajímavých zvířat.
    Neméně zajímavá byla již tradiční beseda s pražským ekologem Karlem Keroušem. Jeho prezentace o chráněných oblastech a krásných místech naší vlasti byla úžasná. Doslova nás brala za srdce. Také jeho vyprávění. O tom, že hranice států a regionů vymyslel člověk, příroda je naopak svobodná a nespoutaná a nemá potřebu rozlišovat hranice a nechat se jimi omezovat. Dále o tom, že krása se skrývá v detailech a krásu přírody nepoznáme z kabiny auta či při rychlé jízdě na kole. Je doslova povinností člověka přírodu chránit a starat se o ni, neboť i on je její součástí. V další části přednášky pana Kerouše byla již velmi očekávaná ukázka živých zvířat a plazů, prohlédněte se naši fotogalerii.
    Ve třídách mají děti díky třídním učitelům a také učitelům výtvarné výchovy množství nádherných obrázků přírody, květin, stromů atd., neboť příroda je naší velkou inspirací.
    Závěr projektu Den Země patřil již praktické činnosti, ale o té již v samostatné zprávě.
  Děkuji všem a moc se těšíme na další rok a vše, co nám téma přírody a její ochrany přinese. Připomínám, že stále sbíráme také starý papír a baterie.

                                                                    Mgr. Jindřiška Hradilová
                                                                     /koordinátor EVVO/Den Země s Karlem Keroušem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky