Logopedie - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Logopedie

 


LOGOPEDIE


Logopedickou péči v naší škole zajišťuje od 1. 3. 2019 kvalifikovaná logopedka Mgr. Lucie Gajdůšková, která má bohaté, praktické zkušenosti s dětmi se speciálními logopedickými potřebami.
Zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností individuální a hravou formou. Pro rozvoj a stimulaci řečových dovedností využívá interaktivní a jiné naučné hry a logopedické pomůcky.

Logopedická terapie je založena na individuálních potřebách každého žáka. Logopedka nastavujeme způsob komunikace a úzce spolupracuje s učiteli a rodiči žáků školy.
Samotná individuální terapie se většinou skládá z dechových a oromotorických cvičeních, vyvozování hlásek a jejich automatizace. Dále rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby, správnou tvorbu vět a v neposlední řadě aktivní využití řeči.
Součástí individuální logopedické péče jsou i rozvoj sluchového vnímání, fonematického sluchu a rytmizace řeči.

Cílem logopedické práce u nás ve škole je porozumět sdělení, vzájemná komunikace všech účastníků a pochopení druhého.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky