masopust - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

masopust

Akce školy
 


Masopust držíme,
nic se nevadíme
pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali
poznovu!
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli
pospolu.
Dříve než se rozejdeme,
ještě k sobě připijeme
poznovu!

Pravý ,,Masopustní rej“ se nám letos moc povedl.   Celá škola se zapojila.  První vyučovací hodinu jsme si povídali, proč se masopust slaví, jaké zvyky se s tímto svátkem spojují. Připravovali jsme si masky, kostýmy na masopustní průvod. Pravé masopustní veselí jsme zažili v naší tělocvičně, tancovalo se, představovaly se masky, hráli jsme hry, soutěžili, dováděli. Odměnou pro všechny byly masopustní koblížky, slané občerstvení a na závěr úžasná tombola.

          Mgr. Marta Hrubanová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky