plazi - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

plazi

Akce školy
 


Ekolog Karel Kerouš znovu na naší škole
Den Země 2018


    V rámci oslav Dne Země nás i v tomto školním roce navštívil ekolog a milovník přírody pan Karel Kerouš z Prahy. Na setkání se těšíme vzájemně, neboť je oboustranně přínosné a podnětné. Letos se jeho přednášky zúčastnila téměř celá škola. V úterý 17. dubna jsme se sešli v učebně zeměpisu a přírodopisu. Prezentace s obrázky byla zaměřena na chráněné krajinné oblasti v naší republice, ale zejména na takové oblasti v okolí Zlína. Byli jsme překvapeni, že v oblasti Zlínského kraje je téměř 170 výjimečných a chráněných míst. Karel nás opakovaně nabádal, abychom přírodu chránili, neboť ona jen vypadá, že je v pořádku. Pravdou je, že mnohé druhy rostlin a živočichů i jejich místa výskytu nenávratně mizí. A to zejména vlivem působení člověka. Všichni si jeho rady bereme k srdci. Obrázky byly úžasné, tolik zajímavostí. O jedovaté žabce Kuňce žlutobřiché, o dravcích, rorýsovi, krásných rostlinách a stromech, o řekách, horách i skalách. Některé obrázky nám doslova braly dech. Někdy bereme přírodní krásu kolem nás jako samozřejmost, ale není tomu tak. Planeta Země je prostě úžasná a zázračná. Je jako naše matka. Pro děti asi nejzajímavější bylo setkání s živými tvory, mnohé můžete vidět na fotografiích. Viděli jsme agamu vousatou, různé druhy hadů i albína a velkou želvu, které to na naší podlaze pěkně klouzalo. Děti jsou již na tento kontakt zvyklé a strach, který kdysi z doteku např. hada měly, hravě překonaly. Byly to překrásné okamžiky a děkujeme za ně. Těšíme se na další rok.

                                                                                       Jindřiška Hradilová
                                                                                       /koordinátor EVVO/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky