recyklohrani - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

recyklohrani

Akce školy
 


EVVO akce v rámci projektu Recyklohraní

    V úterý dne 12. března se na naší škole uskutečnila další z řady besed s ekologickou tematikou. Vypravila se za námi lektorka z Prahy, která s pomocí zajímavých pomůcek a materiálů shrnula a doplnila naše znalosti o třídění odpadů a jejich recyklaci. Po krátkém povídání, kde si děti zopakovaly základní pojmy, následoval první praktický úkol
třídění obrázků s různými typy odpadů do barevných kontejnerů. Blíže se dětem vysvětlil význam sběrných dvorů a také nakládání s nebezpečným odpadem. Velmi zajímavou částí byla práce ve skupinách, kdy měly děti možnost rozebrat makety pračky, starého počítače a baterie. Viděly, co obsahují tyto věci uvnitř a dozvěděly se jak s jednotlivými částmi nakládat, když věc doslouží. Po zopakování všeho nového z besedy následovaly krátké filmy o zpracování starých baterií a také mobilních telefonů. Pozor musíme dávat také na zářivky a úsporné žárovky, které obsahují škodlivé a nebezpečné olovo a proto se s nimi musí nakládat velmi obezřetně. Děkujeme za vše nové, co jsme se dozvěděli. Těšíme se na další setkání.                                     

                                                                                       Mgr. Jindřiška Hradilová
                                                                                           /koordinátor EVVO/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky