uklid lesa - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

uklid lesa

Akce školy
 


Čištění lesa a okolí školy


     V rámci letošního projektu ke Dni Země jsme se ve středu 24. dubna vypravili po třídách do blízkého lesa a okolí školy, abychom praktickým činem podpořili ochranu přírody a pomohli jí zbavit se všeho, co do ní nepatří. Je zarážející, že se i dnes najdou lidé, kteří např. v lese odhazují odpadky, prázdné skleněné lahve a obaly od různých potravin. Co mne osobně těší, zdálo se mi, že toho nepořádku letos bylo o něco méně než v předchozích letech. Hodnota přírody a okolní krajiny je obrovská, je načase, aby si to uvědomili všichni. Po ranní rozhlasové relaci se žáci vyzbrojeni ochrannými rukavicemi a pytli pustili do práce. Nasbíraný odpad následně vytřídili s pomocí učitelů do barevných kontejnerů. Počasí bylo příjemné a úsměvy na našich tvářích svědčily o tom, že jsme udělali dobrou věc. Malá sladká odměna, ale hlavně poděkování všem, kteří se zapojili a věnovali svoji energii ochraně přírody. Poděkování také všem, kteří třídí odpady v jednotlivých třídách.
     Připomínám, že máme k dispozici řadu zajímavých materiálů a pomůcek, také videí a pracovních listů, které mohou žáci využívat nejen v rámci projektu ke Dni Země, ale po celý rok. V rámci hodin Přírodovědy, Prvouky, Vlastivědy a Přírodopisu se o přírodě učí a má to velký význam pro jejich další život a chování ve vztahu k přírodě.

                                                                       Mgr. Jindřiška Hradilová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky