Úkoly pro žáky po dobu přerušení výuky - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Úkoly pro žáky po dobu přerušení výuky

 


Úkoly pro žáky po dobu přerušení výuky.


 
 


Ú
koly na další období - 18. - 31.5.

1., 2. ročník - Čj, M, PRV
3. ročník - Anglický jazyk
3. ročník - Čj, M, PRV
4. ročník - Čj, M
4. ročník - Anglický jazyk
4. ročník - Přírodověda
4. ročník - Vlastivěda
5. ročník - Anglický jazyk
5. ročník - AJ, čísla

5. ročník - AJ, Numbers
5. ročník - Matematika
5. ročník - Čj

5. ročník - Pracovní list Slovesa
5. ročník - Pracovní list Slovesa 1
5. ročník - Vlastivěda
5. ročník - Přírodověda
6. ročník - Mat
6. ročník - Anglický jazyk
6. ročník - AJ, pozdravy
6. ročník - Český jazyk
6. ročník - Dějepis
6. ročník - Zeměpis
6. ročník - Přírodopis
6. ročník - Občanská výchova
6. ročník - Fyzika
7. ročník - M, Čj
7. ročník - Anglický jazyk
7. ročník - AJ, Toys
7. ročník - Dějepis

7. ročník - Dějepis, opakování
7. ročník - Zeměpis - nové učivo

7. ročník - Zeměpis - Olomoucko
7. ročník - Přírodopis
7. ročník - Fyzika
7. ročník - Občanská výchova
8. ročník - Mat, Chemie
8. ročník - Anglický jazyk
8. ročník - AJ, I like pink
8. ročník - Český jazyk
8. ročník - Český jazyk, opakování
8. ročník - Český jazyk, práce s textem
8. ročník - Dějepis
8. ročník - JV Evropa - opakovací křížovka
8. ročník - Přírodopis
8. ročník - Fyzika
8. ročník - Občanská výchova
8. ročník - Výchova ke zdraví

8. ročník - Zeměpis

9. ročník - Čj, M, Chemie
9. ročník - Anglický jazyk
9. ročník - AJ, Toys 2
9. ročník - Zeměpis
9. ročník - Přírodopis
9. ročník - Fyzika
9. ročník - Dějepis
9. ročník - Občanská výchova
9. ročník - Výchova ke zdraví
třída S1

 
 
 
 
 
 
 

2. 4. 2020  spustila Česká televize nový portál s názvem ČT edu. Nabízí na něm přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti předškolního věku i žáky středních škol a členěných podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat. Speciálně v době, kdy žáci nechodí do školy, tak může ČT edu pomoci rodičům s domácí přípravou dětí i učitelům se vzděláváním na dálku - https://edu.ceskatelevize.cz/

 
 

Vážení rodiče,
Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní zábavně-vzdělávací program nazvaný UčíTelka.
Každý den mohou vaše děti na programu ČT2 „zažít“ vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.
Česká televize jej bude prozatím vysílat po dobu jednoho měsíce.
Každý všední den od devíti startuje vyučování.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/


 
 

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.
Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.
Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání. 
 

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.
Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj. 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky