velik vajíčko - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

velik vajíčko

Akce školy
 


Recitační soutěž - O velikonoční vajíčko

    Velikonoce jsou oslavou nového života a vzkříšení. Tady na Moravě ctíme tradice a ctíme je i na naší škole.
    Ve středu 28. března proběhla, jako každý rok, recitační soutěž ,,O velikonoční vajíčko“. Zúčastnily se jí děti z 1. stupně a 6. ročníku.
Nejdříve se předvedly děti z 1. a 2. třídy svým pásmem říkanek a písní. Soutěž uváděla paní učitelka Marta Hrubanová. Všechny soutěžící děti nás potěšily přednesem veselých, vtipných jarních básniček, říkanek, koled a pranostik. Naše odborná porota, složená z pí uč. J. Rybenské, M. Prčíkové, P. Lysoňkové, měla velmi nelehký úkol, vybrat tři nejlepší recitátory z každé kategorie. Čekání na výsledky jsme dětem zpříjemnily různými soutěžemi a pohádkou Paraplíčko, kterou si připravili ti nejmladší žáci 1. a 2. ročníku.

         Mgr. Marta Hrubanová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky