zari - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

zari

Akce školy
 


Poznáváme školu, okolí a cvičíme jógu

Na začátku školního roku přálo počasí všem aktivitám – výuce i poznávání školy a okolí. Vyučující 1. stupně využili hezkého „Babího léta“ a připravili pro děti zajímavý program, který zahrnoval seznámení se školou pro ty nejmenší, procházky do lesa, na školní zahradu a na sportovní hřiště. Při všech vycházkách si žáci opakují pravidla silničního provozu, chování v lese, poznávání rostlin a bylin a dodržování bezpečnostních pravidel na hřištích. Také se na nich žáci dozvídají nové a zajímavé informace. Každá vycházka vždy zahrnuje i chvilky volna, kdy žáci hrají různé hry nebo se věnují sportovním aktivitám.
Za zmínku rovněž stojí hodiny tělesné výchovy s výukou jógy, ve kterých mají děti možnost využít tohoto cvičení k regeneraci těla. Zde se dětem věnuje zkušená lektorka, která je hravou a poutavou formou seznamuje se základy cvičení jógy i správného dýchání.

Mgr. Martin Maňas


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky